علیرضا علی نیا نائب رئیس کانون مداحان و شعرای آیینی استان گیلان گفت:

وی بر لزوم توجه به شعرا و فعالیت‌های آنها در کانون مداحان تاکید کرد و افزود: باید در این راستا جلساتی با حضور شاعران استان گیلان برگزار شود و برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.

علی نیا، آموزش و ساماندهی مداحان را از اولویت‌های این کانون دانست و افزود: باید در آموزش‌ها هماهنگی و وحدت رویه وجود داشته باشد.

نائب رئیس کانون مداحان و شعرای آیینی استان گیلان بر لزوم برگزاری دوره تربت مدرس در حوزه مداحان و شاعران آیینی تاکید کرد و بیان داشت: باید بین مداحان و شاعران در مرکز استان با شهرستان وحدت رویه وجود داشته باشد.

وی با اشاره به وجود موازی کاری‌هایی در حوزه فعالیت مداحان در بین دستگاه‌های مختلف عنوان کرد: باید این موازی کاری‌ها به هم‌افزایی تبدیل شود تا شاهد فعالیت و درخشش روزافزون مداحان استان گیلان باشیم.